Demokratia

Uskon vahvasti demokraattiseen päätöksentekoon. Asioista neuvotteleminen ja sopiminen on mielestäni ihmisten yhteistyön kulmakiviä. En ymmärrä ja hyväksy politiikkaa, joka perustuu toisten mollaamiseen, vähättelyyn tai alistamiseen. Toisen mielipidettä voi aina kunnioittaa, vaikka olisikin eri mieltä. Demokratian luonteeseen kuuluu joustavuus ja sitoutuminen yhdessä tehtyihin päätöksiin.

Yhdenvertaisuus

Mielestäni ihmiselämä on arvokasta sinällään. Ihminen ansaitsee arvostuksen, kunnioituksen ja ihmisoikeudet, oli hänen sukupuolensa, rotunsa, uskontonsa tai kansanryhmänsä mikä tahansa. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus koulutukseen ja hänelle tulee antaa se tuki ja apu, jota hän oppiakseen tarvitsee. Kaikille ikäihmisille tulee taata heidän tarvitsemansa hoiva ja hoito. Ihminen ansaitsee arvokkaan ja mielekkään elämän myös silloin, kun ei esimerkiksi terveydellisistä syistä pysty tekemään työtä. Työelämän täytyy ottaa huomioon elämänkaaren työntekijälle mukanaan tuomat haasteet. Yhdenvertaisuus antaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet huomioiden sen, että toiset tarvitsevat enemmän kun toiset. Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti.

Kestävä kehitys

On sanomattakin selvää, että ihmiskunnan pärjääminen riippuu siitä, miten elinympäristömme pärjää. Emme voi jatkaa holtittomasti ympäristön ja luonnon muokkaamista ja tuhoamista vain omista tarpeistamme käsin. Meidän pitää kehittää sellainen tapa elää ja toimia, mikä takaa myös muun eliökunnan ja luonnon säilymisen. Uskon, että sellainen tapa elää on myös meille ihmisille hyväksi.

Yhteisöllisyys ja toisten auttaminen

Ihminen on luotu tekemään yhteistyötä ja elämään yhteisöissä. Yksinäisyys huonontaa ihmisen hyvinvointia jo itsestään. Toisten huomioiminen ja avun tarjoaminen eivät usein paljoa vaadi, mutta antaa sitä enemmän. Hyvät tavat ja ystävällisyys ei maksa mitään. Uskon siihen, että ihmisillä on yleensä tahto tehdä toisillensa hyvää.